Tennisvereniging Weningewalde

Kom tennissen bij Weningewalde!

Bij alle lidmaatschappen, op donateur na, ben je tevens lid van de KNLTB. Daarmee kun je o.a. deelnemen aan open toernooien van andere verenigingen.
Lees hieronder alles over de hoe je lid kunt worden en de contributie/betalingen.
Ben je al lid en wil je je inschrijven voor de lessen? Schrijf je dan in onder het kopje lessen!

Algemene informatie tennislidmaatschap

Alle belangrijke informatie over het lidmaatschap op een rijtje

Ledenpas

Met uw ledenpas bent u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Deze pas is noodzakelijk voor deelname aan competitie en door de KNLTB georganiseerde toernooien.

Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging kan een nieuwe pas aangevraagd worden bij de secretaris. De kosten voor een duplicaat–pas bedragen € 7,-.

Adreswijzigingen en opzeggingen

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap van Tennisvereniging Weningewalde moeten schriftelijk gemeld worden bij de secretaris.

Opzeggingen gelieve melden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Voor opzeggingen na deze datum is Tennisvereniging Weningewalde gerechtigd om contributie in rekening te brengen.

Contributie

De contributie per 1 januari 2017 bedraagt:

Senioren (vanaf 18* jaar): € 85,00 (exclusief bondscontributie)
Junioren tot 12* jaar: € 45,00 (exclusief bondscontributie)
Junioren tot 18* jaar: € 55,00 (exclusief bondscontributie)

Gezinnen, het tarief te bepalen door de twee duurste lidmaatschappen voor 100% te tellen en ieder volgend lidmaatschap 50%.

Sleutelgeld eenmalig: € 12,50
Inschrijfkosten eenmalig: € 12,50
Bondscontributie ±€18,00

Betaling

* Hierbij geldt steeds de leeftijd aan het begin van een kwartaal.

De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd.
De bondscontributie wordt in april via automatische incasso geïnd.
De lesgelden worden door de tennisleraar geïncasseerd.

Ons Bankrekeningnummer is: NL30 RABO 0 363 9378 89 t.n.v. Tennisvereniging Weningewalde te Wijnjewoude.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij het secretariaat.

Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat.


Betaling

De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd.
De bondscontributie wordt in april via automatische incasso geïnd.
De lesgelden worden door de tennisleraar geïncasseerd.

Ons Bankrekeningnummer is: NL30 RABO 0 363 9378 89 t.n.v. Tennisvereniging Weningewalde te Wijnjewoude.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij het secretariaat.

Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat.

Donateurschap

Voor leden die niet meer gebruik maken van de tennisbanen, maar toch betrokken willen blijven bij Tennisvereniging Weningewalde, bestaat een apart lidmaatschap.

Deze niet spelende leden ontvangen het clubblad en andere informatie van de vereniging. Tevens kunnen ze vrijwilligerswerk blijven verrichten. Mocht een niet spelend lid zijn of haar status om willen zetten naar spelend lid, dan is zij de club geen inschrijfgeld verschuldigd.

Een donateur schenkt jaarlijks €15,- aan de club.

inschrijfforumulier

write us or contact us on our social media