Beste tennissers,
2022 loopt alweer op z’n einde.

We kijken terug op een jaar met een prachtige zomer en veel tennisplezier. Op de dinsdag-
avonden waren de lesgroepen goed bezet, zodat veel leden weer veel van Tom hebben kun-
nen leren. En… voor het eerst sinds lange tijd was er een tennisklasje voor de jeugd!

Ook op competitievlak was het een bijzonder goed jaar: Tennisvereniging Weningewalde
deed zowel in het de voorjaar als in het najaar met meerdere teams mee.

In augustus schreven we in deze nieuwsbrief al dat de staat van de vloer van ons clubge-
bouw niet best is. Onder onze kantine bleek zich een ware mieren-metropool te bevinden.

De conclusie was dan ook al snel dat de vloer vernieuwd moest worden.
“Ieder nadeel heb z’n voordeel”, want hiermee krijgen we de kans om de inrichting van onze

kantine onder handen te nemen. Na jaren intensief gebruik kan dat wel een opknapbeurt ge-
bruiken.

We zijn begonnen met de renovatie. De ruimte is leeg gemaakt, en verrotte delen van de
vloer zijn verwijderd. Ook bleek dat de fundering hier en daar versteviging nodig had.
We verwachten binnen een paar weken een nieuwe vloer gelegd te hebben.
De eerste maanden van het nieuwe jaar gaan we vervolgens aan de slag met het plaatsen
van een ander keukenblok, een bar en meubilair.
Er zijn al enkele leden actief betrokken bij dit project. Dat
heeft bijgedragen tot het tot stand komen van het plan dat
er nu ligt. De bedoeling is dat we klaar zijn als het nieuwe
tennisseizoen begint.

We willen dit het liefst zoveel mogelijk samen met de leden
doen. Dus, als je kunt helpen bij werkzaamheden zoals het
aanleggen van water en elektra, het zoeken en plaatsen van
een keukenblok en ander materiaal, timmeren, schilderen:
laat het dan weten aan één van de bestuursleden!

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen,
en zien jullie graag weer in het nieuwe jaar!